วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2556

ทำไม่ต้องเรียนระบบสารสนเทศ


     ปัจจุบันระบบสารสนเทศมีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างมาก และเกือบธุรกิจที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ โดยที่พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ส่งผลกระทบในวงกว้างไปยังทุกวงการ ทั้งภาคเอกชนและราชการ นี่คือสาเหตุว่าทำไมต้องเรียนระบบสารสนเทศ ไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพใดก็ตาม ระบบสารสนเทศ เป็นสิ่งที่สำคัญที่คุณจะต้องมีพื้นฐานความเข้าใจ เพราะฉะนั้นการศึกษาเกี่ยวกับสารสนเทศจึงมีความสำคัญในโลกปัจจุบัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น