วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

กรณีศึกษา 11 การเพิ่มความนิยมในการเช่าซื้อซอฟต์แวร์กรณีศึกษา 11 การเพิ่มความนิยมในการเช่าซื้อซอฟต์แวร์

1. การเช่าซอฟต์แวร์มีข้อได้เปรียบเหนือกว่าการซื้อและการพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นเองอย่างไร
ตอบ
ผู้เชี่ยวชายทางอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าธุรกิจเช่าซื้อ ซอฟต์แวร์จะเป็นตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูงมากจำนวนของบริษัทที่ให้เช่า ซอฟต์แวร์คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นและบริษัทซอฟต์แวร์อาจเพิ่มจำนวนขึ้นด้วยเช่น กัน

2. เหตุใดบางบริษัทจึงนิยมซื้อหรือพัฒนาซอฟต์แวร์เองมากกว่าการเช่าซื้อ
ตอบ
การเช่าซื้อช่วยให้สามารถดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น เพราะไม่ต้องรอการอนุมัติซึ่งอาจใช้เวลานานถึง เดือน วิธีการดังกล่าวทำให้สามารถใช้จ่ายเงินภายในงบประมาณที่จำกัดได้พร้อมทั้ง ได้ซอฟต์แวร์ที่ต้องการอย่างรวดเร็วและช่วยให้การดำเนินงานโดยรวมเร็วขึ้น

3. มีปัญหาอะไรที่อาจเกิดขึ้นบ้างสำหรับบริษัทที่เช่าซอฟต์แวร์ทำงานไม่ได้ตาม ที่คาดไว้องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาเช่าควรเตรียมการและทำอย่างไร เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้น
ตอบ
ซอฟต์แวร์มีราคาแพง สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการยืมเงินของบุคคลที่ หรือไม่อาจจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์มาดำเนินการที่บริษัทโดยเฉพาะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น