วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

กรณีศึกษา 5 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกในช่วงปี ค.ศ. 2000-2009


กรณีศึกษา 5 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกในช่วงปี ค.ศ. 2000-2009

1. ให้อธิบายสั้น ๆเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคของบริษัทที่ใช้ระบบเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วโลก
ตอบ    
บริษัทที่ต้องการติดตั้งระบบเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วโลก มักเผชิญกับปัญหาอุปสรรค  ดังนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายมีไม่มากพอ
2. กฎระเบียบสำหรับการสื่อสารระหว่างประเทศมีข้อจำกัดมาก และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
3. เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  จึงเป็นเรื่องยากที่จะหาบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญมาก ๆ ในด้านการสื่อสาร

2. ให้รวบรวมปัญหาอุปสรรคที่ประเทศต่าง ๆ ต้องหากลยุทธ์การสื่อสารแบบใหม่ๆ มาใช้
ตอบ     
2.1 ปัญหาอุปสรรค
- บริการโทรคมนาคมและรายการติดตั้งที่ไม่สอดคล้องกันและเข้ากันไม่ได้
- รูปแบบการติดต่อสื่อสาร และมาตรฐานของฮาร์ดแวร์ที่ไม่สอดคล้องกันและเข้ากันไม่ได้
- ผู้ให้บริการด้านสื่อสารที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลมีอุปกรณ์และการให้บริการที่จำกัด
- ความแตกต่างอย่างมากในเรื่องของกฎหมาย หรือกฎระเบียบโทรคมนาคม และการเก็บภาษีระหว่างประเทศ
- ความสัมพันธ์ที่น่าสับสนระหว่างรัฐบาล และผู้เห็นบริหารหรือผู้ขายอุปกรณ์โทรคมนาคม
2.2 กลยุทธ์
1. กลยุทธ์โดยใช้ต้นทุนต่ำ   คือ การผลิตและการให้บริการด้วยราคาต่ำที่สุด
2. กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง   คือ การสร้างสินค้าที่โดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่งขัน หรือมีการพัฒนาใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะที่คู่แข่งขันไม่สามารถลอกเลียนแบบได้
3. กลยุทธ์ในการเน้นกลุ่มเป้าหมาย  คือ เลือกตลาดที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งยังเป็นช่องว่างทางตลาด โดยอาจผสมผสานกับกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง เรียกว่า Focused Differentiation

3. เหตุใดท่านจึงคาดว่าองค์กรหลาย ๆ แห่งที่ขยายกิจการเข้าไปในยุโรปจะถูกทาบทามและติดต่อโดยบริษัทที่มีระบบเครือข่ายการสื่อสารหลักอยู่แล้วในประเทศนั้น ๆ บริษัทที่รับติดตั้งระบบเครือข่ายการสื่อสารจะสามารถช่วยองค์กรของท่านในการพัฒนาเครือข่ายได้อย่างไร
ตอบ    
1. สามารถใช้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมขององค์กรได้
            2. พัฒนาองค์กรให้ทัดเทียมและทันสมัยตามความเจริญของหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก

4. ถ้าท่านเป็นผู้บริหารของบริษัท IBM ท่านจะมีวิธีที่จะตั้งข้อจำกัดในการใช้ข้อมูลภายในองค์กรอย่างไรนอกจากนั้นท่านจะมีนโยบายในการสื่อสารระหว่างประเทศชนิดใดบ้างที่ควรจัดสรรให้ผู้บริโภคได้ใช้ฟรีโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ
ตอบ    
การจัดตั้งข้อจำกัดข้อมูลในองค์กรตั้งวัตถุประสงค์การมีองค์กรกำกับดูแลแบ่งแยกหน้าที่ตามนโยบายจากการกำหนดดูแลแต่งตั้งกลุ่มตรวจสอบ  มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้ใช้บริการนโยบายในการสื่อสารระหว่างประเทศที่จัดสรรให้ผู้บริโภคได้ใช้ฟรีโดยไม่คิดมูลค่า
1. เครือข่ายภายใน หรือ แลน (Local Area Network : LAN)  เป็นเครื่อข่ายที่ใช้ในการเชื่อมโยงกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เช่น  ภายในห้อง หรือภายในอาคารเดียวกัน
2. เครือข่ายวงกว้าง หรือ แวน (Wide Area Network : WAN) เป็นเครือข่ายที่ใช้ในการเชื่อมโยงกันในระยะทางที่ห่างไกล อาจจะเป็น กิโลเมตร หรือ หลาย ๆ กิโลเมตร
3. เครือข่ายไร้สาย หรือ ระบบสัญญาณ Wireless  เป็นเครือข่ายแบบไร้สาย (ไม่จำเป็นต้องเดินสายเคเบิ้ล) เหมาะสำหรับการติดตั้งในสถานที่ที่ไม่สะดวกในการเดินสาย หรือในสถานที่ที่ต้องการความสวยงาม เรียบร้อย และเป็นระเบียบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น