วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

กรณีศึกษา 9 ระบบเครือข่ายการสื่อสารที่ทำให้อุตสาหกรรมขนาดเล็กมีโอกาสเติบโตขึ้นกรณีศึกษา 9 ระบบเครือข่ายการสื่อสารที่ทำให้อุตสาหกรรมขนาดเล็กมีโอกาสเติบโตขึ้น

1.ระบบเครือข่าย Semnet ทำงานอย่างไรและสามารถยกระดับการแข่งขันของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และอุตสาหกรรมขนาดเล็กได้อย่างไร
ตอบ
ระบบเครือข่าย Semnet มีการทำงานดังนี้
1. เพิ่มศักยภาพผู้ขายให้คลอบคลุมทั่วประเทศ
2. ประสานงานและจัดการตารางการผลิต เพื่อสนับสนุนการผลิตให้ทันเวลาและเป็นเวลาลดเวลาสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆในโรงงานด้วย
3. สนับสนุนข้อมูลที่เป็นทั้ง ข้อความ (Text) เสียง (Voice) ภาพ (Image) และการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาพเคลื่อนไหว (Video)
4. แลกเปลี่ยนข้อมูลการออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูป 3 มิติ ระหว่างบริษัทต่างๆ
สามารถยกระดับการแข่งขันของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และอุตสาหกรรมขนาดเล็กได้ดังนี้
1. ช่วยเพิ่มศักยภาพมากขึ้น
2. สะดวกต่อการตัดสินใจ สำหรับธุรกิจการซื้อขาย
3. ลูกค้ารายใหญ่ อาจใช้เครือข่ายนี้ในการรวบรวมความสามารถทั้งหมดเพื่อให้งานใหญ่ขึ้น
4. ผู้ขายปัจจัยการผลิตขนาดเล็กรวมตัวกันเสนอราคาผลิตภัณฑ์เพื่องานใหญ่ๆได้
5. ช่วยให้ผู้ผลิตออกแบบสินค้าตามความต้องการของลูกค้าได้ 

2.บอร์ดเสนอการประมูลราคาผลิตภัณฑ์แบบอิเล็กทรอนิกส์
 ( Electronic bidding board ) จะสามารถทำให้กระบวนการเสนอราคาซื้อ-ขายมีประสิทธิภาพดีขี้นอย่างไร
ตอบ
ได้มีการพัฒนาเสนอการประมูล (Electronic bidding board) สำหรับการเสนอราคาสินค้าโดยผู้ขายใช้เพื่อการต่อรองราคาสินค้า ผู้ใช้เครือข่าย Semnet จะสามารถคัดลอกคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องรวมทั้งรูปภาพสินค้าจากบอร์ดดังกล่าว และทำการเสนอราคาให้แก่ลูกค้าเพื่อความสะดวกต่อการตัดสินใจสำหรับธุรกิจการซื้อการขาย

3. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสามารถขยายอุตสาหกรรมขนาดเล็กได้อย่างไร
ตอบ
ทำงานได้ดีอย่างสม่ำเสมอและขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต

4. จงอธิบายว่า ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลสามารถช่วยส่งเสริมการผลิตแบบทันเวลา (Just-in-time) ได้อย่างไร
ตอบ
ลูกค้ารายใหญ่ๆ อาจจะใช้เครือข่ายนี้ในการรวบรวมความสามารถทั้งหมดเพื่อให้งานใหญ่ขึ้น ระบบเครือข่ายสามารถช่วยให้ผู้ขายปัจจัยการผลิต (Suppliers) ขนาดเล็กรวมตัวกันเสนอราคาผลิตภัณฑ์เพื่องานใหญ่ๆ ได้ เครือข่าย Semnet ได้รับการคาดหวังว่าจะถูกใช้ในการประสานงานและจัดตารางการผลิต เพื่อสนับสนุนการผลิตให้ทันเวลาและเป็นการลดเวลาสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงงานด้วย สิ่งสำคัญสำหรับเครือข่ายคือจะต้องสนับสนุนข้อมูลที่เป็นทั้งข้อความ (Text) เสียง (Voice) ภาพ (Image) และการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาพเคลื่อนไหว (Video) ได้ด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ผลิตหรือออกแบบสินค้าตามความต้องการของลูกค้าได้ และยังสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลการออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูป 3 มิติ ระหว่างบริษัทต่าง ๆ ได้ทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น