วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

กรณีศึกษา 12 ยุคแห่งการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ปราศจากข้อผิดพลาด (Bug-free)กรณีศึกษา 12 ยุคแห่งการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ปราศจากข้อผิดพลาด (Bug-free)

1. ซอฟต์แวร์ (Software) ที่ปราศจากข้อผิดพลาด (Bug-free) จะช่วยประหยัดเงินให้องค์การในระยะยาวได้อย่างไร
ตอบ
โดยไม่ทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย ลูกค้าพึงพอใจในสินค้า เกิดผลกำไรในระยะยาว

2. ท่านคิดว่า การที่ให้ผู้ใช้ปลายทางได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการทดสอบโปรแกรมใหม่ ๆ เป็นความคิดที่ดีหรือไม่ อย่างไร จงอธิบาย
ตอบ
ดี เพราะจะได้ค้นพบปัญหาและยังสามารถช่วยตัดสินใจว่าผู้ใช้ปลายทางสามารถไช้โปรแกรมเหล่านั้นได้อย่างแท้จริงหรือไม่

3. ท่านคิดว่าอะไรดีกว่ากัน ระหว่างการส่งเสริมนักพัฒนาโปรแกรมให้ลดการทดสอบโปรแกรมลง รวมทั้งลดการแก้ไขโปรแกรมโดยเฉพาะจุดบกพร่องของโปรแกรม (Bug) เพื่อให้สามารถจัดส่งโปรแกรมไปให้ลูกค้าใช้งานได้โดยเร็ว กับการยอมรับให้มีโปรแกรมใช้งานตกค้างเหลืออยู่เป็นเวลานาน เพื่อทำการแก้ไขพัฒนาโปรแกรมให้สมบูรณ์เสียก่อนที่จะส่งไปให้ลูกค้าใช้งาน จงอธิบายพร้อมให้เหตุผลประกอบ
ตอบ
การยอมรับให้มีโปรแกรมใช้งานตกค้างเหลืออยู่เป็นเวลานาน เพื่อทำการแก้ไขพัฒนาโปรแกรมให้สมบูรณ์เสียก่อนที่จะส่งไปให้ลูกค้าใช้งานเป็นสิ่งที่ดีกว่า เพราะถ้าท่านปล่อยให้ส่วนประกอบของซอฟต์แวร์ที่มีปัญหาออกสู่ตลาดแล้ว จะเป็นโอกาสที่จะสร้างความเสียหายมากกว่า และจะย้อนกลับมาหาท่านเสมือนการสะท้อนสิ่งที่ไม่ดีใส่หน้าท่านนั่นเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น