วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

กรณีศึกษา 16 คดีระบบความปลอดภัยระหว่างนายชิโมมูระ และนายมิทนิค ณ เมื่อ ซานดิเอโกกรณีศึกษา 16 คดีระบบความปลอดภัยระหว่างนายชิโมมูระ และนายมิทนิค ณ เมื่อ ซานดิเอโก

1. ในวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1997 เวลาประมาณ 7.00 น. มีนักก่อกวนคอมพิวเตอร์ (Hacker) ได้เจาะเข้าไปในระบบรักษาความปลอดภัยของ Yahoo และแฮกเกอร์ (Hacker) ได้แจ้งว่าใครก็ตามที่เข้ามาใช้บริการของ Yahoo ในเดือนธันวาคม จะต้องติดไวรัสที่ชื่อว่า “ไวรัสระเบิดตรรก (Logic bomb/virus)” โดยมีผู้ใช้บริการของYahoo ประมาณ 26 ล้านคนต่อเดือน และไวรัสดังกล่าวได้รับการกำหนดให้ทำลายระบบคอมพิวเตอร์นับล้านเครื่องทั่วโลก ถามว่านักศึกษารู้จักไวรัสระเบิด (Logic bomb/virus) หรือไม่ จงอธิบายการทำงานของไวรัสดังกล่าว
ตอบ 
รู้จัก หรือเรียกว่า ”Time Bomb” เป็นไวรัสที่จะทำงานเมื่อถึงวันที่ที่ระบุไว้ เช่น ไวรัส Michelangelo จะทำงานในวันที่ 6 มีนาคมของทุกปี ไวรัสชนิดนี้ไม่มีการทำสำเนาตัวเองไปฝังใน file หรือหน่วยความจำที่อื่น แต่จะทำงานเมื่อถึงเวลาแล้วเท่านั้น

2. จากกรณีศึกษา นักศึกษาจะพบว่านายชิโมมูระได้พยายามรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์อย่างยอดเยี่ยม แต่ก็มีผู้ไม่ประสงค์ดีบุกรุกเข้ามาได้ ดูเหมือนว่าจะไม่มีวิธีการใดที่จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในหน่วยงานให้ปลอดภัยที่สุดถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ กำหนดให้นักศึกษาอภิปรายว่า นอกจากทุกคนภายในองค์การจะต้องช่วยกันดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ภาครัฐโดยเฉพาะตำรวจควรจะต้องสอดส่องดูแลข้อมูลสารสนเทศที่ไม่พึงประสงค์ หรือติดตามหาผู้ร้ายเหมือนกับตำรวจ F.B.I. ของสหรัฐอเมริกาหรือไม่ และประเทศไทยควรมีตำรวจIT ด้วยหรือไม่ จงแสดงความคิดเห็น

ตอบ   
ภาครัฐและตำรวจควรจะต้องสอดส่องดูแลข้อมูลสารสนเทศที่ไม่พึงประสงค์ และติดตามหาผู้ร้ายเหมือนกับตำรวจ F.B.I. ของสหรัฐอเมริกา ประเทศไทยควรมีตำรวจ IT เพราะ ปัจุบันมีการขโมยข้อมูลหรือมีผู้ไม่ประสงค์ดีบุกรุกเข้ามานำข้อมูลไปเผยแพร่ หรืออาจเป็นข้อมูลส่วนตัว ทำให้บุคคลเกิดความเสียหายทางชื่อเสียง จึงควรที่จะมีตำรวจ   IT  ในประเทศไทย

3. นอกจากซอฟต์แวร์ที่ใช้ตรวจหาและฆ่าไวรัส (Virus) แล้ว ในหน่วยงานของท่านมีซอฟต์แวร์ประเภทไฟล์วอล (Fire wall) หรือกำแพงไฟสำหรับช่วยในการบริหาร การจัดการ และการดูแลระบบความปลอดภัยอย่างไรบ้าง 
ตอบ 
1.    เปิด services และโปรโตคอล (protocols) เฉพาะที่มีการใช้งานในเครื่องให้บริการ และอุปกรณ์เครือข่ายที่จำเป็นต้องใช้งานเท่านั้น เพื่อลดช่องทางการถูกโจมตี หรือเข้าถึงระบบโดยผู้ไม่ประสงค์ดี 
2.    ปรับแต่งค่าคอนฟิกูเรชัน (Configuration) ของเครื่องให้บริการให้มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในระดับระบบปฏิบัติการ (Operating System Level) ระดับโปรแกรมประยุกต์ (Application Level) รวมทั้งอุปกรณ์เครือข่ายที่สนับสนุนการทำงานของบริการเว็บไซต์ เพื่อลดช่องโหว่ที่อาจใช้โจมตีระบบ โดยสามารถใช้แนวทางการปรับแต่งค่าคอนฟิกูเรชันต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศได้หลายแหล่ง เช่น Center for Internet Security (CIS) หรือ National Institute of Standards Technology (NIST) เป็นต้น 
3.    ยกเลิกฟังก์ชันของระบบปฏิบัติการ (Operating System) และโปรแกรมประยุกต์ (Application) ที่มีการติดตั้งบนเครื่องให้บริการ และอุปกรณ์เครือข่ายที่สนับสนุนการทำงานของบริการเว็บไซต์ที่ไม่มีการใช้งาน เพื่อลดเครื่องมือที่อาจถูกใช้โจมตีระบบ หรือใช้ขโมยข้อมูลภายในระบบ 
4.    เข้ารหัสข้อมูล และช่องทางการเชื่อมต่อสื่อสารเพื่อบริหารจัดการระบบของผู้ดูแลระบบเมื่อมีการเข้าถึงเครื่องให้บริการ หรืออุปกรณ์เครือข่ายที่สนับสนุนการทำงานของบริการเว็บไซต์ โดยเลือกใช้โปรโตคอลที่มีการเข้ารหัสเช่น SSH, VPN หรือSSL เป็นต้น เพื่อป้องกันการดักจับข้อมูลระหว่างทางในการส่งคำสั่งบริหารจัดการระบบ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น